Vi lever i en verden og hverdag,
hvor vi hver især skal præstere og levere det bedste ...For Nemt & Rent , som en serviceorienteret virksomhed, der både har fokus på at levere kvalitet til kunderne, og samtidig sikre en god arbejdsplads og gode job, hvor alle vores medarbejdere trives, stiller det store krav til det fundament vi er bygget op på.


Vores grundværdier i firmaet er derfor baseret på ordentlighed, grundighed og troværdighed